Marketing

Consulting for different businesses

Growth Hacking

Growth hacking, marketing and business advices for startups

Social Media

Choosing the right social media for particular business and account content management from the idea till the exposition

Content

Texts for web pages and blogs. Interviews and articles for media. Other texts

Web Sites

Personalized web sites on Wordpress platform

Trainings

Trainings for the team, seminars and private consultations with the aim to develop marketing skills.

Support:

SIA "Seko zīmēm" ir noslēdzis 2017. gada 14. novembrī līgumu NrSKV-L-2017/561 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds